Vennenflat

De Vennenflat te Delfzijl is aan de dijk gezet.

Het grote massieve gebouw torende overal bovenuit en stond vijftig jaar als een natuurlijke grens tussen het water achter de dijk en het centrum van Delfzijl en was onlosmakelijk verbonden met deze plaats.

In het boek De Vennenflat Aan de dijk gezet, wordt stilgestaan bij de sloop.

Nu te bestellen voor € 25 inclusief verzendkosten